zapraszamy

PRZERWA WAKACYJNA

zobacz pełny repertuar

Wesele z generałem

według obrazka dra­ma­tycz­nego Wesele Anto­niego Czechowa

Obsada:

Adap­ta­cja i reży­se­ria: Paweł Busze­wicz

Obsługa tech­niczna: Woj­ciech Wło­dar­ski, Paweł Busze­wicz

Gale­ria: