zapraszamy

Mło­dzie­żowy Dom Kul­tury
al. 29 listo­pada 100, Kraków

 

pią­tek

26 czerwca

godz. 19.00
Mały Książę

zobacz pełny repertuar

Wesele z generałem

według obrazka dra­ma­tycz­nego Wesele Anto­niego Czechowa

Obsada:

Adap­ta­cja i reży­se­ria: Paweł Busze­wicz

Obsługa tech­niczna: Woj­ciech Wło­dar­ski, Paweł Busze­wicz

Gale­ria:

'